f
درباره سایت

دانلود ترجمه مقاله مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی

مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship construct چکیده ما با پرداختن به نیاز برای مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی، یک سنجش رفتاری از جهت گیری کارآفرینی اجتماعی (SEO) را پیشنهاد می کنیم. ما بر تحقیق کیفی گذشته در ادبیات کارآفرینی اجتماعی تکیه می کنیم که مفهوم کارآفرینی رفتاری را زمینه یابی می کند و از نظریه امکان گرایی نوظهور استفاده می کند که رفتار کارآفرینی را در موقعیت های محدود به منبع در نظر می گیرد.…

دانلود ترجمه مقاله مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی

مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی

Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship construct
چکیده
ما با پرداختن به نیاز برای مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی، یک سنجش رفتاری از جهت گیری کارآفرینی اجتماعی (SEO) را پیشنهاد می کنیم. ما بر تحقیق کیفی گذشته در ادبیات کارآفرینی اجتماعی تکیه می کنیم که مفهوم کارآفرینی رفتاری را زمینه یابی می کند و از نظریه امکان گرایی نوظهور استفاده می کند که رفتار کارآفرینی را در موقعیت های محدود به منبع در نظر می گیرد. بعد از مورد پژوهش قرار دادن 507 سازمان هدف اجتماعی US، ما از پنج بُعد SEO استفاده می کنیم: نوآورانگی، کنشگرانگی و مدیریت ریسک، جهت گیری موثر. همچنین برای روایی قانونی SEO پشتیبانی یافته ایم که یک تاثیر مثبت را بر نوآوری اجتماعی مورد مشاهده قرار می دهد. ما محدودیت ها و پیامدهای مربوط به سنجش مان برای تحقیق آینده در خلق ارزش اجتماعی موجب شده کارآفرینی اجتماعی را مورد بحث قرار می دهیم.

ترجمه مقدمه

افزایش بازشناسی سهم سازمان هایی با اهداف اجتماعی (SPO) به رفاه اقتصادی و اجتماعی، توجه برنامه ریز اقتصادی، متخصص و سیاسی را در کارآفرینی اجتماعی (SE) و تاثیر حاصل بر خلق ارزش اجتماعی را تغذیه می کند (Bacq و Janssen، 2011؛ Lurtz و Kreutzer، 2017). ادبیات مربوط به خلق ارزش اجتماعی که باعث کارآفرینی اجتماعی می شود، درحال رشد می باشد. با اینحال شمولیت گسترده SE که در حال حاضر تمام فعالیت ها را با برخی از مولفه های خلق ارزش اجتماعی تطبیق می دهد، چالش هایی را برای تعیین حدود مرزهای مفهومی ساختارها ایجاد می کند (Leadbeater و Goss، 1998؛ Shaw و Carter، 2007) و در ابهام تعریفی ساختار SE سهیم است (Bacq و Janssen، 2011؛ Short، Moss و lumpkin، 2009) از اینرو پیشرفت این حوزه را سرکوب می کند. به طور گسترده، ظاهرا حوزه SE در مرحله پیش الگوئی وجود دارد (Nicholls، 2010) که روش هایی با پیچیدگی کمتر را تشکیل می دهد، که غالبا از داستان های موفقیت کارآفرینان اجتماعی استفاده می کند (Lepoutre، Justo، Terjesen و Bosma، 2013) و فاقد مجموعه داده های جدید و پرس و جوهای توضیحی/ کمّی می باشد (Short و همکاران، 2009). در یک توسعه ی مثبت، محققان از استفاده از لنزهای نظری مقرر از حوزه هایی چون مدیریت و کارآفرینی برای SE پیشرفته دفاع می کنند (Dacin، dacin و Tracey، 2011؛ Short و همکاران، 2009). با اینحال چنین تلاش هایی باید زمینه یابی شود که پیچیدگی و منحصر به فردی SE را در نظر می گیرد (Shaw و Carter، 2007؛ Steyaert و dey، 2010) زیرا SE در اصل با کارآفرینی تجاری متفاوت است (Lurtz و Kreutzer، 2017). تلاش های گذشته برای مفهوم سازی و بهره برداری SE بر آنچه کارآفرینان اجتماعی انجام می دهند تمرکز می کنند؛ با اینحال، تحقیقی که مشخصه های اصلی SE را به دست می آورد اندک است. محققان SE از چارچوب رفتار شرکت کارآفرینی استفاده کرده اند (Mair و Marti، 2006؛ Weerawardena و Sullivan Mort، 2006) که از نظریه کارآفرینی تجاری اتخاذ شده اند (Covin و Slevin، 1991). به خصوص Weerawardena و Sullivan Mort (2006) این چارچوب را از طریق تحقیق کیفی زمینه یابی می کنند که یک چارچوب بهینه سازی محدود SE را پیشنهاد می کند که کارآفرینان اجتماعی بعلاوه تمایش مشخصه های رفتاری مرسوم مشخصه هایی را نشان می دهند که موقعیت SE را در نظر می گیرند. همینطور به نظر می رسد چارچوب امکان گرایی (Sarasvathy، 2001) برای در نظر گرفتن رفتار کارآفرینی در محیط های محدود به منابع مناسب است که به طور معمول در SPO ها مشهود است (VanSandt، Sud و Marme، 2009). ما بر اساس این پیشرفت ها ساختار جهت گیری کارآفرینی اجتماعی (SEO) را به عنوان جهت گیری رفتاری سازمانی نمایش داده شده توسط SPO ها در تصمیم های استراتژیکشان پیشنهاد می کنیم. ما SEO را به عنوان مشخصه های رفتاری متشکل از نوآورانگی، کنشگری و مدیریت ریسک، جهت گیری ماموریت اجتماعی، جهت گیری پایداری و جهت گیری امکان گرایی مفهوم سازی می کنیم. ما سنجش خود را با استفاده از یک طرح دو مرحله ای در پژوهشی از 507 SPO در US تست می کنیم و این معیار را با نوآوری اجتماعی معتبر می کنیم که خلق ارزش اجتماعی را مشخص می کند (Weerawardena و Sullivan Mort، 2006، 2012). افزودن پشتیبانی تجربی برای سنجش پیشنهادی، این مطالعه به چند روش حوزه SE را پیشرفت می دهد. یک، مجموعه ای از ابعاد اصلی را پیشنهاد می کند که منحصر به فردی ساختار SE را در نظر می گیرند. دوم، بین دیدگاه دفاع شده فعلی استفاده از نظریه ها از سایر حوزه ها و نیاز به پرداختن به منحصر به فرد بودن SE برای پیشرفت حوزه، میانه را پیدا می کند. مطابقا، رویکردی که در اینجا بیان شد بر اساس تحقیق قبلی می باشد که موقعیت منحصر به فرد SPO را در نظر می گیرد درحالیکه همراستای دیدگاه چند بُعدی SE است. بنابراین این مطالعه تلاش می کند تا حوزه SE را فراتر از وضعیت پیش الگوی اظهار شده پیشرفت دهد. سوم، ما سنجش هایی را برای ساختارهای کلیدی توسعه می دهیم و همزمان به نیاز به ساخت مجموعه داده های جدید و اتخاذ رویکردهای توضیحی/ کمّی می پردازد. در نهایت، تحقیق ما محققان را برای فراتر رفتن از ابهام تعریفی مفهوم SE هدایت خواهد کرد و مدل های جامع خلق ارزش مبنی بر نوآوری اجتماعی مبنی بر SE را تست خواهد کرد. این مقاله با بررسی تلاش ها برای مفهوم سازی SE آغاز می شود، سپس مفهوم سازی پیشنهادی SEO را به دنبال رویکرد مرحله به مرحله برای بهره برداری ساختار را مطرح می کند. به دنبال این بخش ها، سنجش SEO را با نوآوری اجتماعی معتبر می کنیم. بخش نهایی پیامدهای یافته های تحقیق برای نظریه، عمل و تحقیق آتی مورد بحث قرار می دهد.

جزئیات و باکس دانلود پروژه

 

  • انتشار: New
  • مجله: نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی
  • نوع مقاله: ISI
  • فرمت مقاله: pdf + word
  • کد محصول: 20-۱۰۲۴
  • تعداد صفحات: 25
  • توضیحات: رشته مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی
  • قیمت تومان: 17.۰۰۰

 

 

 

 

 

عنوان سایت پروژه وان ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پروژه وان ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---