f
درباره سایت

مدیریت متاداده: شبکه‌ های عملی، قالب‌ های تکنولوژیکی و کار فراداده در یک کتابخانه دیجیتال

ترجمه مقاله مدیریت متاداده: شبکه‌ های عملی، قالب‌ های تکنولوژیکی و کار فراداده در یک کتابخانه دیجیتال چکیده سازمان‌هایی که سیستم‌های اطلاعاتی را توسعه می‌دهند معمولا آرام هستند. از اعضا و گروه‌ها با پس‌زمینه‌های تکنولوژیکی متفاوت تجارب، در حالی که این پس‌زمینه ‌های مختلف برای حمایت ضروری هستند، ابعاد مختلف توسعه سیستم اطلاعات، همزمان زمانی که آن‌ها می‌توانند منجر به موانعی برای به اشتراک گذاری دانش سازمانی شوند، و در نتیجه می‌تواند…

مدیریت متاداده: شبکه‌ های عملی، قالب‌ های تکنولوژیکی و کار فراداده در یک کتابخانه دیجیتال

ترجمه مقاله مدیریت متاداده: شبکه‌ های عملی، قالب‌ های تکنولوژیکی و کار فراداده در یک کتابخانه دیجیتال

چکیده

سازمان‌هایی که سیستم‌های اطلاعاتی را توسعه می‌دهند معمولا آرام هستند. از اعضا و گروه‌ها با پس‌زمینه‌های تکنولوژیکی متفاوت تجارب، در حالی که این پس‌زمینه ‌های مختلف برای حمایت ضروری هستند، ابعاد مختلف توسعه سیستم اطلاعات، همزمان زمانی که آن‌ها می‌توانند منجر به موانعی برای به اشتراک گذاری دانش سازمانی شوند، و در نتیجه می‌تواند مانع از این کار شوند. درک این که چگونه تکنولوژی پیشینه گروه‌های سازمانی تشکیل می‌شود و به این ترتیب وساطت می‌شود. اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی رخ دادن توسعه سیستم اطلاعاتی فراهم می‌کند. در زمینه‌های (سازمانی). این مقاله به این بحث کمک می‌کند مطالعه موردی کیفی و تفسیری یک تیم کوچک که مشغول تهیه آن است. فراداده برای یک کتابخانه دیجیتالی: تعدادی از افراد غیر منتظر و مقاوم مشکلاتی  را ایجاد کرد که این کار فراداده را به تاخیر بیندازد. نقاشی نظریه‌های مربوط به شبکه‌ها، چارچوب‌های فنی، و دورنما این مقاله با استفاده از زبان قوم شناختی و عملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصاحبه مبتنی بر پژوهش، بررسی درک اعضای پروژه از فراداده. این تجزیه و تحلیل شبکه‌های مختلف عمل را شناسایی کرد.  چارچوب‌های تخصصی در این پروژه، از جمله کارکنان IT، که یک چشم‌انداز مدیریت سیستم‌ها، و اعضای هیات‌علمی، که چشم‌انداز پژوهش نظری. تنش‌های ناشی از این تفاوت‌ها توضیح داده می‌شود، همان طور که روش‌هایی که پروژه آن‌ها را حل و فصل می‌کند. دو یافته‌ها حاکی از آن است که مذاکرات بین جمعی صرفا برقرار نشده است بین شبکه‌های فردی عمل در پروژه، اما با توجه به مرجع به یک جامعه در حال ظهور که به عنوان یک شی مرزی عمل می‌کرد، و مذاکرات بین جمعی نیز باید اجرا شود. در طول زمان، با این شکل اخیر مذاکره به سختی می توان به آن دست یافت. 

 

 

جزئیات و باکس دانلود پروژه

 

  • انتشار: New
  • مجله: نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی
  • نوع مقاله: ISI
  • فرمت مقاله: pdf + word
  • کد محصول: ۰9-۱۰۲۴
  • تعداد صفحات: 31
  • توضیحات: رشته مدیریت و کارآفرینی / مدیریت دولتی
  • قیمت تومان: 34.000

 

 

 

عنوان سایت پروژه وان ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پروژه وان ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---